Beleidsplan Stichting Henk van Zon Ministries 2018-12-06T20:46:32+02:00

Beleidsplan Stichting Henk van Zon Ministries

Versie 19 november 2018

Vooraf
Hieronder leest u het beleidsplan van de Stichting Henk van Zon Ministries. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Henk van Zon Ministries

Voorzitter C.W. Pruis
19 november 2018

1. Profiel van stichting Henk van Zon Ministries

De Stichting heeft als grondslag de Bijbel en heeft ten doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt samen gewerkt met diverse kerken in Nederland. Verder is de organisatie actief op het gebied van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus via Televisie (Family7) internet, Facebook, Twitter, YouTube en de website www.hvzm.nl. U leest meer over de activiteiten in berichten via de Facebook van Stichting Henk van Zon Ministries.

De stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2006.

Giften via de stichting bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven en berichten in de (social)media wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling
Stichting Henk van Zon Ministries richt zich op mensen in Nederland en België met de bovenstaande doelstelling.

Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende zaken centraal:

 • Televisieprogramma
 • Spreekbeurten
 • Internet
 • Multimedia

3. De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Henk van Zon Ministries zijn gericht op de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus met als concrete activiteiten:

 • Televisieprogramma’s maken met een positieve boodschap die worden uitgezonden op Family7 en internet tot verbetering van de maatschappij en jezelf.
 • Spreekbeurten in Nederland in kerken en op conferenties.
 • Verkoop van boeken.
 • Jaarverslag 2017 Henk van Zon Ministries

  Activiteiten

  Ook afgelopen jaar heeft de stichting weer veel mogen betekenen voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de bemoediging van medegelovigen. Dit hebben we afgelopen jaar kunnen door onder andere te spreken in diverse kerken in Nederland. Hier hebben we spreekbeurten gegeven en zijn in gesprek gegaan met medegelovigen om zo samen geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er door de stichting ook dit jaar weer veel Bijbelstudies gemaakt. Deze studies worden wekelijks op de televisie uitgezonden. De stichting heeft hiervoor een eigen programma dat elke zondag om 08:30 wordt uitgezonden op de zender Family7. Naast de uitzendingen op Family7 zijn er ook tientallen nieuwe programma’s met Bijbelstudies op YouTube gezet. Deze studies worden vaak bekeken en dragen zo bij aan het halen van de doelstellingen van de stichting. Nieuw dit jaar is dat er ook een conferentie is georganiseerd. Deze is conferentie is gehouden in Wezep en ook hier hebben we Bijbelstudies gegeven, die zijn opgenomen voor uitzending op televisie.

  Financiële positie

  De giften lagen dit jaar lager dan vorig jaar, € 16.035,- ten opzichte van € 18.210,- in het boekjaar 2016. Daarnaast werden gelden ontvangen voor het geven van spreekbeurten en opbrengsten uit multimedia. De opbrengsten van de spreekbeurten lagen licht hoger dan vorig jaar, terwijl de opbrengsten uit multimedia lager lagen waren ten opzichte van 2016. Toch is de stichting dankbaar dat er zoveel mensen ook dit jaar weer een bijdrage hebben willen leveren aan ons belangrijke werk.

  Visie op de toekomst

  Ook komend jaar hoopt de stichting haar mooie werk weer voort te kunnen zetten. We blijven wekelijks ons televisieprogramma uitzenden en ook de spreekbeurten en YouTube video’s hopen we weer te kunnen blijven maken.

4. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een effectieve manier via ons televisieprogramma Without Limits, folder en tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties van individuele personen.

5. Beheer van fondsen

De fondsen van de stichting zijn bescheiden en worden intern beheerd op rekening 91.30.49.964 (SNS Bank, op naam van Stichting Henk van Zon Ministries).

6. Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. De bestedingen hebben te maken met kosten van inkoop zendtijd, huur TV studio, inkoop DVD’s, reclamekosten, hosting website en andere uitzendkosten.

7. Beloningsbeleid

Er worden bij Stichting Henk van Zon Ministries geen beloningen uitgekeerd. Er wordt enkel en alleen Pro Deo mee gewerkt.

8. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Henk van Zon Ministries is een stichting en is ingeschreven te Zwolle onder nummer 05082727 als de Stichting Henk van Zon Ministries. Postadres: Wiekenweg 12, 8181AX  Heerde.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een vertegenwoordiging uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen.
Het voorzitterschap is in handen van C.W. Pruis, te Hattem. De secretaris/penningmeester is E.H. van Zon-Brinkhuis. Verder neemt deel aan het bestuur als bestuurslid R. van der Maaten en is J.H. van Zon algemeen directeur van de stichting.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8180.81.971.
Klik hier voor het laatste financieel jaarverslag.

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Ellen van Zon-Brinkhuis, info@hvzm.nl of Wiekenweg 12, 8181AX  Heerde.